SOŠ hotelových služieb a obchodu 

Telefón: +421-44-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy text Overenie odbornej spôsobilosti - text

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti - text

Dokumenty

Dokumenty, príručky - text

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

NAŠE SLUŽBY VZDELÁVAJÚ

Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6

Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5

Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4

Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3

Design by: www.diablodesign.eu