SOŠ hotelových služieb a obchodu 

Telefón: +421-44-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy text Overenie odbornej spôsobilosti - text

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti - text

Dokumenty

Dokumenty, príručky - text

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

NAŠE SLUŽBY VZDELÁVAJÚ

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 v rámci jarného veľtrhu INTERBEAUTY PRAHA sa konali Majstrovstvá Českej republiky v mejkape s medzinárodnou účasťou Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Súťažilo sa v kategórii STUDENT a PROFESIONÁL s postupom na ME do Mníchova. Tohtoročnou témou boli FAREBNÉ OSEMDESIATE ROKY.

Zvyšovanie finančného povedomia je jedným zo základných cieľov vzdelávacieho procesu v študijných odboroch obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Cieľom je pripraviť mladého, samostatne uvažujúceho človeka na efektívne riadenie svojich finančných zdrojov, na celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. To, ako sme túto úlohu zvládli, preverila dňa 4.2.2016 Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica.

Dňa 14.4.2016 sa v Hradci Králové v Českej republike konal 21. ročník národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia s medzinárodnou účasťou a 11. ročník majstrovstiev republiky kuchárov a cukrárov Gastro Hradec Vitana Cup 2016.

„ Lásku, porozumenie,  pomoc a nádej -  to je to najkrajšie,  čo môžeme chorým ľuďom dať, veď nikdy nevieme, čo sa môže v živote stať a či aj my ju nebudeme potrebovať. Čím viac venujeme život ostatným, tým je hodnotnejší.“  Henrich von Kleist

 V piatok 15. apríla 2016 ulice slovenských miest a dedín zaplavili žlté narcisy. Tento rok to už bolo 20-krát, kedy sa konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

20. ročník sa niesol v znamení hesla: „SOM NARCIS“.

Krajské kolo SOČ – úspešný 8. apríl pre našu školu

 „Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.“

Leonardo da Vinci

 

Pre našu školu bol 8. apríl 2016 skutočne úspešný, pretože sme sa zúčastnili krajského kola SOČ v Banskej Bystrici. V rámci 38. ročníka sme súťažili v odbore História, filozofia a právne vedy a uspeli sme, pretože naše študentky Dominika Bozalková a Barbora Zmenčíková, ktoré nás reprezentovali, skončili na 2. mieste a postúpili na celoslovenskú súťaž SOČ, ktorá sa bude konať 26. – 29. apríla 2016 v Bratislave.  Autorkami práce boli študentky II. H triedy Dominika Bozalková, Barbora Zemenčíková, Martina Kováčová a Barbora Števanková. Odbornými konzultantkami práce boli Mgr. Iveta Straková a Ing. Marcela Peničková. V súťaži zabodovali s prácou, ktorá sa zaoberala pálčivou problematikou holokaustu počas II. svetovej vojny na Slovensku. Študentky spracovali skutočný príbeh židovskej rodiny pána Klementa, ktorá prežila holokaust na vlastnej koži. Tento príbeh študentkám sprostredkoval počas osobného stretnutia syn, pán Jozef Klement, ktorý žije vo Zvolene a je aktívnym členom zvolenskej židovskej obce.

„Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna.“

 

Pri príležitosti 71.výročia oslobodenia Slovenska od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny sa 11. apríla 2016  uskutočnila okresná vedomostná súťaž o oslobodení, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Súťaž organizoval  OV SZPB vo Zvolene.

V hoteli Sitno Vyhne sa konalo7. 4. 2016   1. sympózium hotelierov a reštauratérov.  Hlavným cieľom sympózia bolo prítomným ukázať, že v dobrom hoteli sa dá vytvoriť atmosféra, ktorá pripomína vôňu  domova. 

Sympózium otvoril  Václav Vavrečka riaditeľ spoločnosti METRO SK. Akcie, ktoré sa konali v rámci sympózia boli rozdelené do dvoch častí. V dopoludňajších  hodinách sa konali prednášky. V prvej časti programu vystúpili známi odborníci v oblasti gastronómie a hotelierstva. Medzi nich patrili Marek Harbuľák zo Zväzu hotelierov a reštaurátorov Slovenskej republiky, Roman Vaněk z Pražského kulinářskeho institutu, ktorý vo svojej prednáške poukázal na chyby, ktoré sa robia pri zostavovaní jedálnych lístkov v reštauráciách. Upozornil, že aby bol lístok pútavejší, vymýšľame si pre jedlá nezmyselné pomenovanie – „Bravčová panenka na židovský spôsob“. Sympózium privítalo aj významného hosťa z Talianska Dr. Giovanni Gentile z talianskej obchodnej spoločnosti, ktorý sa vo svojej prednáške venoval  odbornému vzdelávaniu v gastronómii.

Žiaci 2. K triedy študijného odboru hotelová akadémia na praktických cvičeniach z technológie prípravy pokrmov vyskúšali osvedčené veľkonočné recepty, aby sa tak dôstojne pripravili na sviatky. Pripomenuli si tradície Zeleného štvrtka a pripravili chutné pokrmy zo špenátu a medvedieho cesnaku.

Preto aj my si v skratke priblížme gastronomické špeciality, typické pre veľkonočné sviatky, pripomeňme si pamätné dni veľkonočného týždňa a s ním spojené zvyky a tradície na Slovensku.

Deň 18. marec 2016 žil slovenčinou. V učebni slovenského jazyka sa totiž zišli milovníci slovenčiny, aby si na Olympiáde zo slovenského jazyka  uctili náš krásny jazyk.

Pohodovo, pokojne a s láskou si vyskúšali nielen svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj komunikačné schopnosti. Slovenčinári a 14 súťažiaci vzdali hold slovenčine, poctili si Ľudovíta Štúra, ktorému patril rok 2015, a Jozefa Cígera Hronského, ktorý panuje na slovenskom nebi v tomto roku 2016.

Design by: www.diablodesign.eu